Trala celebración do pleno do 13 de xuño de 2015 de constitución da nova corporación e de elección de alcalde, como consecuencia das eleccións locais celebradas o 24 de maio de 2015, a corporación municipal queda da seguinte maneira:

 

 

PARTIDO POPULAR DE GALICIA

Gabriel Alén Castro (alcalde-presidente)

Jose Luis Alberte Soto (1º teniente de alcalde)

Carla S. Cerqueira Oliveira

José Manuel Rodríguez Lamas (2º teniente de alcalde)

Luis Bello Diéguez (3º teniente de alcalde)

Antonia Gómez Pernas

Tomás Fernández García

 

 

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE

José Rodríguez Veloso

 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO-ASAMBLEAS ABERTAS

José Gabriel Alberte Diéguez

 

            video       
ENLACES   GALERÍA  CONTACTO VÍDEO
O TEMPO